ιχνηλατες

Published on December 29th, 2014 | by Kynoclub

0

Νόμιμοι οι Αγώνες Ιχνηλατών ακόμα και στα καταφύγια!

Επιμέλεια: kynoclub.gr

Μια ευχάριστη και πολυαναμενόμενη εξέλιξη καθώς και μια έκπληξη επιφύλασσε η εφημερίδα της κυβέρνησης και πιο συγκεκριμένα το Φύλλο 269 της

24ης Δεκεμβρίου 2014. Πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 12 περιλαμβάνονται πλέον και Αγώνες κυνηγετικών Ικανοτήτων για Ιχνηλάτες με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος. Έτσι από εδώ και πέρα θα μπορούν να διοργανώνονται επίσημοι Αγώνες Ιχνηλατών όπως γινόταν μέχρι τώρα για τους σκύλους Δείκτες.

Όμως η έκπληξη βρίσκεται είναι στο άρθρο 59 που συνεχίζει να απαγορεύει τους Αγώνες για Δείκτες στα καταφύγια, όμως δεν αναφέρει καμία απαγόρευση για Αγώνες Ιχνηλατών. Αυτή είναι μια θετική εξέλιξη αφού οι Αγώνες στα καταφύγια πριν μερικά χρόνια όχι μόνο επιτρέπονταν αλλά ήταν και ένα χρήσιμο εργαλείο για τα κατά τόπους δασαρχεία και κυνηγετικούς Συλλόγους που μπορούσαν να κάνουν μια αξιόπιστη καταμέτρηση των θηραματικών πληθυσμών.

Με την τροπολογία πλέον γίνεται εφικτή η καταμέτρηση των τριχωτών θηραμάτων στα καταφύγια μέσω των Αγώνων Ιχνηλατών όχι όμως και των πτερωτών θηραμάτων όπως πολύ σωστά γινόταν πριν μερικέ χρόνια.

ixnilates1

Τα άρθρα που ψηφίστηκαν 

Άρθρο 12

Τροποποίηση του ν.δ. 86/1969, του ν. 998/1979, του ν. 4280/2014 και του ν. 3889/2010

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 255 του ν.δ. 86/1969 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Επίσης, επιτρέπεται η διεξαγωγή Αγώνων Κυνηγετικών Ικανοτήτων Σκύλων δεικτών και ιχνηλατών, με όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.»

Άρθρο 59

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 1650/1986 (Α΄ 160)

Η περίπτωση β΄ της υποπαραγράφου 3 της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 1650/1986, όπως ισχύει, αντικαθίσταται

ως εξής:

«β) Μέσα στα καταφύγια άγριας ζωής απαγορεύονται η θήρα, οι αγώνες κυνηγετικών ικανοτήτων σκύλων δεικτών, η σύλληψη της άγριας πανίδας, η συλλογή

της άγριας χλωρίδας, η καταστροφή ζώνης με φυσική βλάστηση με κάθε τρόπο, η καταστροφή φυτοφρακτών,

η αμμοληψία, η αποστράγγιση, η επιχωμάτωση και η αποξήρανση ελωδών εκτάσεων, η ρύπανση των υδάτινων συστημάτων, η διάθεση ή απόρριψη αποβλήτων, η διενέργεια στρατιωτικών ασκήσεων, η ιχθυοκαλλιεργητική δραστηριότητα, καθώς και η υπαγωγή έκτασης του καταφυγίου σε πολεοδομικό ή ρυμοτομικό σχεδιασμό.

Επιτρέπεται η εγκατάσταση παρατηρητηρίων της άγριας πανίδας. Η εκτέλεση λατομικών και μεταλλευτικών

δραστηριοτήτων όπως και δρόμων επιτρέπεται, κατόπιν περιβαλλοντικής αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει.

 

 


About the AuthorBack to Top ↑
  • Video της εβδομάδας