Γενική Συνέλευση και εκλογές του Ομίλου Κούρτσχααρ!

ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΥΡΤΣΧΑΑΡ ΕΛΛΑΔΟΣ (KURZHAAR CLUB OF GREECE)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 20/03/2016
ΠΡΟΣ: Μέλη Ο.Κ.Ε
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σε Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Με απόφαση του Δ.Σ. στις 02/02/2016 η σύγκλιση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του ομίλου, θα πραγματοποιηθεί στις 13/03/2016 ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ στην αίθουσα του Κυνηγετικού Συλλόγου Αμπελοκήπων, οδός Γεννηματά & Δαβάκη γωνία στους Αμπελόκηπους. Σε περίπτωση μη απαρτίας θα πραγματοποιηθεί στις 20/03/2016 ημέρα Κυριακή την ίδια ώρα και αίθουσα με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Εκλογή προέδρου – Εφορευτικής Επιτροπής της Γ,Σ,
2. Διαγραφή μελών μη τακτοποιημένων οικονομικά μετά από πρόταση του Δ.Σ.
3. Έγκριση απολογισμού 2015 και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη
4. Έγκριση προϋπολογισμού 2016 
5. Τροποποίηση καταστατικού άρθρο 8,17.
6. Τροποποίηση εσωτερικού κανονισμού των άρθρων 7,18,21,28,33.
7. Απόφαση για την ανάδειξη ή μη σε κριτές εργασίας των δοκίμων Κουτσομανώλη Ηλία , Κολιδάκη Νίκο.
8. Προτάσεις
9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ-ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού (βλέπε site ομίλου www.kurzhaar.gr)
Όσοι ενδιαφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για ένα από τα όργανα του ομίλου θα πρέπει να καταθέσουν την υποψηφιότητα τους με αίτηση στα γραφεία του ομίλου μέχρι 10/03/16 FAX. 2391053516 ή email info@kurzhaar.gr (Υποψηφιότητες δεκτές από όλη την Ελλάδα , εφόσον ψηφιστεί η τροποποίηση του άρθρου 17)


About the AuthorBack to Top ↑
  • Video της εβδομάδας