γκορντον σεττερ

Published on February 19th, 2016 | by Kynoclub

0

Heh du Grand Vally: Ένα Γκόρντον που διαπρέπει στην Μεγάλη Έρευνα!

κείμενο-φωτο:Ν. Φωτακόπουλος

Έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε το Γκόρντον Σέττερ σαν το βραδυκίνητο ….μπράκ των Βρετανικών φυλών. Και μέχρι ενός σημείου αυτό είναι αλήθεια. Όμως οι δυνατότητες του Γκόρντον είναι περισσότερο πολυδιάστατες από όσο νομίζουν οι φίλοι των σκύλων φέρμας. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Heh du Grand Vally ιδιοκτησίας της οικογένειας του κ  Andreas Rogger που πριν από τρείς ημέρες, στους Αγώνες Μεγάλης Έρευνας του ομίλου Πόιντερ-Σεττερ στην Επανομή,  κατάκτησε το Cact-Rcacit. Να λοιπόν που ένα Γκόρντον Σέττερ όχι μόνο μπορεί και συναγωνίζεται τα Πόιντερ και τα Αγγλικά Σέττερ στην Μεγάλη Έρευνα αλλά και να πρωταγωνιστεί καθοδηγούμενο από τον χαρισματικό κυναγωγό Richard Simeons. Ας ελπίσουμε ότι το πέρασμα του από τα ελληνικά τερέν θα είναι μια καλή αιτία για την τόνωση του ενδιαφέροντος για την φυλή αλλά και μια αφορμή για βελτίωση των Γκόρντον που βρίσκονται σε ελληνικά κυνοφιλικά χέρια…

gordon


About the AuthorBack to Top ↑
  • Video της εβδομάδας