επικαιροτητα

Published on January 12th, 2017 | by Kynoclub

0

Δασαρχείο Πύργου: Οι κυνηγοί απαγορεύεται να χρησιμοποιούν σκάγια μολύβδου για τη θήρα πτηνών σε υγροτοπικά οικοσυστήματα

Screen Shot 2017-01-12 at 12.47.27Το τελευταίο διάστημα γινόμαστε δέκτες παραπόνων σχετικά με το τι ισχύει ως προς το είδος των σκαγιών που πρέπει χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια του κυνηγιού, σε υγροτοπικά οικοσυστήματα.

Σύμφωνα λοιπόν με την υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. Η.Π. 37338/1807/Ε.103/01-09-2010 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1495/τ.Β΄/06-09-2010) με θέμα «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, κ.λπ.», οι κυνηγοί κατά την άσκηση της θηρευτικής δραστηριότητας μετά την 06-09-2013, απαγορεύεται να χρησιμοποιούν σκάγια μολύβδου για τη θήρα των πτηνών σε πάσης φύσεων υγροτοπικά οικοσυστήματα (άρθρο 8).

Ενημερωτικά  επίσης σας πληροφορούμε ότι η μη τήρηση της παραπάνω διάταξης επισύρει σοβαρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις όπως πρόστιμα και ποινές φυλάκισης (άρθρο 11).

Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε τους φίλους κυνηγούς που μετακινούνται σε άλλες γεωγραφικές ενότητες που διαθέτουν υγροτοπικά οικοσυστήματα προκειμένου να ασκήσουν την ψυχαγωγική δραστηριότητα της θήρας των πτηνών, να λάβουν υπόψη τους και την παραπάνω διάταξη προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και παραβατικής συμπεριφοράς.

Ο   Δασάρχης
    Παναγιώτης Λάττας
MSc Δασολόγος

Πηγή: http://www.myilianews.gr/


About the AuthorBack to Top ↑
  • Video της εβδομάδας