επικαιροτητα

Published on May 16th, 2018 | by Kynoclub

0

Κ. Σ. Καρδίτσας: Όχι στα εκπαιδευτικά την περίοδο αναπαραγωγής ακόμα και στις Ζώνες Εκπαίδευσης.

Φίλοι κυνηγοί, 
το χρονικό αυτό διάστημα, στην περιοχή μας, η αναπαραγωγική περίοδος για την ορεινή πέρδικα και τα άλλα ενδημικά μας θηράματα, βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, Όλοι γνωρίζουμε πόσο σημαντική είναι η αποφυγή της οποιασδήποτε όχλησης στην κρίσιμη φάση της φωλεοποίησης, εκκόλαψης και πρώτης ανάπτυξης των νεοσσών. Με αυτά τα δεδομένα, σας ζητούμε να περιορίσετε πολύ έως πλήρους διακοπής τα εκπαιδευτικά των σκύλων στις αλπικές και υπαλπικές περιοχές μας κατά τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο ακόμα και μέσα στις χαρακτηρισμένες Ζώνες εκγύμνασης σκύλων (ΖΕΣ). Παραμένει φυσικά η δυνατότητα της εκγύμνασης των σκύλων για την διατήρηση της φυσικής τους κατάστασης, κατά κύριο λόγο, στην πεδινή μας ζώνη, ιδιαίτερα μάλιστα μετά την διαδικασία του θερισμού των καλλιεργειών των δημητριακών ειδών (σιτάρι κλπ). Ας συμβάλλουμε όλοι μας, με τον απαιτούμενο σεβασμό και αυτοσυγκράτηση στην διαχειριστική αυτή ενέργεια του Συλλόγου που σκοπό έχει να διαφυλάξει το ενδημικό μας θήραμα, αυτόν τον πολύτιμο φυσικό πόρο, στην κρίσιμη φάση της αναπαραγωγικής διαδικασίας. Σας ευχαριστούμε, το Δ.Σ. Κυνηγετικού Συλλόγου Καρδίτσας


About the AuthorBack to Top ↑
  • Video της εβδομάδας