αγριοχοιρος

Published on May 17th, 2018 | by Kynoclub

0

FACE: Ευρωπαϊκή ανησυχία για την πανώλη των αγριόχοιρων.

Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  κ Zilvinas Ilevicius , παρουσίασε τις πρωτοβουλίες που έχει θέσει η Επιτροπή σε θέση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ΑΠΧ . Εξέφρασε την ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία και επικοινωνία και δήλωσε ότι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων είναι πολύ σημαντική για να συνεχίσει η Επιτροπή μια αποτελεσματική στρατηγική ελέγχου της ASF . Οι τρέχοντες έλεγχοι και τα μέτρα χρηματοδότησης της ASF καθορίζονται σε ειδική νομοθεσία και στρατηγική της ΕΕ για την ΑΠΧ, τα οποία μπορούν να βρεθούν στο δικτυακό τόπο της ΓΔ SANTE .         

Η Dr. Sandra Blome , Αναπληρωτής Διευθυντής του Ινστιτούτου Διαγνωστικής Ιολογίας του Ινστιτούτου Friedrich Loeffler στη Γερμανία ( www.fli.de ), αποτίμησε μερικούς από τους μύθους σχετικά με την ΑΠΧ . Δήλωσε ότι πολλά αρχικά τεκμήρια από τους επιστήμονες στην αρχή της επιδημίας της ΑΠΧ αποδείχθηκαν εντελώς λανθασμένα. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι  δεν υπάρχει κανένα μέτρο που μπορείτε να πάρετε, το οποίο θα λειτουργεί σε όλες τις περιπτώσεις.  Θα έπρεπε μάλλον να μιλήσουμε για μια  εργαλειοθήκη γεμάτη με μέτρα τα  οποία ανάλογα με τις συγκεκριμένες περιστάσεις θα μπορούσαν να λειτουργήσουν σε μία περίπτωση αλλά όχι σε άλλη. Οι κυνηγοί πρέπει επιπλέον να εντείνουν την επιτήρηση σε ζώνες κινδύνου. 

Ο κ. Mārtiņš Seržants της Κρατικής Υπηρεσίας Κτηνιατρικής και Τροφίμων της Λετονίας εξέφρασαν την  ανάγκη για περισσότερες γνώσεις σχετικά με τη βιολογία του αγριόχοιρου . Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι κυνηγοί είναι ένας απαραίτητος εταίρος για να κατανοήσουν τη συμπεριφορά του ASF στον πληθυσμό των αγριόχοιρων. 
Για την  Linda Dombrovska , αντιπρόεδρο του FACE , υπάρχουν  ακόμα περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις  σχετικά με την ASF . Μόνο μέσω της  συνεργασίας  και της  ανταλλαγής πληροφοριών  μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την ΑΠΧ . Οι κυνηγοί είναι οι θεματοφύλακες της άγριας ζωής που συμβάλλουν στη διαχείριση και την επιτήρηση της ΑΠΧ . Ωστόσο, ο καταστροφικός ASFείναι, πρέπει να συνεχίσουμε τη διαχείριση της άγριας ζωής γενικά και να εξετάσουμε τις επιπτώσεις σε άλλα είδη και το περιβάλλον.  Μια προσέγγιση δεν ταιριάζει όλα  δυστυχώς. 

Η Oana Neagu , Διευθύντρια Γενικών Υποθέσεων στο Copa-Cogeca, τόνισε ότι η ευαισθητοποίηση είναι πολύ σημαντική για όλους όσοι μπορούν να συμβάλουν στην εξάπλωση ή τη διαχείριση της ΑΠΧ .  Η βιοασφάλεια είναι το κλειδί! Απαιτείται περισσότερη έρευνα και επαρκής οικονομική υποστήριξη για να βοηθηθούν τα κράτη μέλη και οι εμπλεκόμενοι φορείς να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά την ΑΠΧ. Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, υποστήριξε ότι η νομοθεσία δεν είναι μερικές φορές ευέλικτη και αρκετά προσαρμόσιμη      για την αποτελεσματική διαχείριση. Τόνισε επίσης τις μεγάλες οικονομικές απώλειες για τους αγρότες. 

Ο ευρωβουλευτής Grigule-Pēterse συνοψίζει σαφώς:  ο μόνος τρόπος για αποτελεσματική διαχείριση της ASF είναι η συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών για τη δημιουργία λύσεων κατά περίπτωση . Πενήντα συμμετέχοντες από τις διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων που ασχολούνται με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ASF  χαιρέτισαν τις παρουσιάσεις και τα μηνύματα των ομιλητών σχετικά με τη  διαχείριση της ASF .

ΠΗΓΗ: http://www.face.eu


About the AuthorBack to Top ↑
  • Video της εβδομάδας